H.C. ANDERSEN Levnedsbog, ved Jens Staubrand.

ISBN 9788792510310. 288 sider. Vejl. pris 300 DKK. [H. C. ANDERSEN Levnedsbog (autobiography), by Jens Staubrand - the book is in Danish].

H.C. Andersen (1805-1875) var 27 år gammel da han i 1832 påbegyndte hans erindringer, der dækker perioden fra hans fødsel og til 1831. I bogen skriver H.C. Andersen om hans fødsel og barndom i Odense, om rejsen til og opholdet i København, om hans ophold på latinskoler i Slagelse og Helsingør - og om hans forelskelse i Riborg Voigt, som han mødte under et af hans besøg på Fyn.

Inden han bliver student og efterfølgende udfolder sig som forfatter, digter og dramatiker, læser vi om hans forsøg som sanger, skuespiller og balletdanser, og hvordan der bliver talt om, at han kunne blive bonde eller bogbinder, blive skrædder eller urmager, arbejde på kontor eller, som sin far, blive skomager, samt om hvordan han - i Odense - forsøger sig som arbejdsdreng på en klædefabrik og en tobaksfabrik, og i København, i Gothersgade, som arbejdsdreng i et snedkeri.


Denne nudanske tekstnære, gennemredigerede udgave af H.C. Andersens 'Levnedsbog', er et forsøg på at aktualisere dette centrale værk for en nutidigt læser.

Jens Staubrand er forfatter og magister i filosofi. Han har udgivet en del bøger og stået for en række kulturarrangementer i ind- og udland.

LÆSEPRØVER | READING TEXT: - 1 - , - 2 - , - 3 -


 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vores pressemeddelelse, der er sendt via email og post, har der desværre været nogle mindre sproglige fejl; de er nu rettet - læs venligst ovennævnre.