Frederiks Hospital, hvor Kierkegaard døde | Lægen Trier der behandlede Kierkegaard | Ilia Fibiger der var overvågkone på hospitalet | Emil Boesen der besøgte Kierkegaard | Regine Olsen der var i udlandet da Kierkegaard døde | Johan Schlegel der blev gift med Regine Olsen.

Frederik's Hospital, where Kierkegaard died | Trier doctor who treated Kierkegaard | Ilia Fibiger was monitoring wife in the hospital | Emil Boesen who visited Kierkegaard | Regine Olsen, who was abroad when Kierkegaard died | Johan Schlegel, who was married to Regine Olsen.

Kopier foto | copy photo | copy text from presse realese | kopier tekst fra pressemeddelelsen